Suzannah av Atli Ingólfsson (Island) och Jon Fosse (Norge)

 

URUPPFÖRDES PÅ ATALANTE I GÖTEBORG DEN 5 DECEMBER

 

Skådespelare

Sara Estling - Den unga Suzannah

Lena Nordberg - Den gamla Suzannah

Helén Hansson - Den medelålders Suzannah

 

Musiker

David Hansson – gitarr

Magnus Larsson – violin

Christian Berg – violoncell

Jakob Olofsson – slagverk

Andreas Edlund – klarinett

David Kangasniemi – slagverk

Ann Elkjär och Jill Widén – flöjt

Maria Ingemarsson Berg – klaver

 

Libretto – Atli Ingólfsson och Svante Aulis Löwenborg

Regi och översättning – Svante Aulis Löwenborg

Musikalisk instudering – Gunno Palmquist

Ljusdesign – Anna Wemmert Clausen

Ljuddesign – Lars Indrek Hansson

Scenografi – Råger Johansson

Kostym – Liselotte Zetterlund

Kostymass. – Sofia Harrysson

Teknik – Viktor Wendin

Mask – Ylva Brodin

Foto – Anna Forsell

 

Föreställningarna i Göteborg producerades med stöd av ABF, Nordisk Kulturfond, Kgl Norsk Ambassade, Kultur Göteborg, Statens Kulturråd, Svensk-norska samarbetsfonden

 

 

GÄSTSPEL OCH EXTRAFÖRESTÄLLNING I OKTOBER OCH NOVEMBER 2006

 

- som del av Ibsenåret och Ultima Music Festival på Black Box Teater i Oslo 14-15 oktober
www.ultima.no och www.blackbox.no 

- som del av Fossefestivalen på Islands Nationalteater i Reykjavik 19-20 oktober
www.leikhusid.is

- som del av Cinnobers minifestival CINNOBER TEATER 10 ÅR på Atalante i Göteborg 25 november
www.atalante.org

Medverkande:

Skådespelare
Sara Estling – Den unga Suzannah 
Lena Nordberg – Den gamla Suzannah 
Anna Forsell – Den medelålders Suzannah 

Musiker
Christian Berg – cello
Joar Skorpen – violin
David Hansson – gitarr
David Kangasniemi – slagverk
Amund Sjølie Sveen – slagverk
Marcus Alexandersson – klarinett
Ann Elkjär (Oslo) och Anna Svensdotter (Reykjavík & Göteborg) – flöjt
Maria Ingemarsson Berg (Oslo & Göteborg) och Ann Elkjär (Reykjavík) – klaviatur

Svante Aulis Löwenborg – Regi och turnéledning 
Gunno Palmquist – Musikalisk nyinstudering 
Sofia Harrysson – Kostymjusteringar
Per Hörding – Teknik/Oslo & Reykjavík
Viktor Wendin - Teknik/Göteborg

Gästspelen i Oslo och Reykjavík producerades med stöd av Ibsenåret 2006, Nordisk Kulturfond, Norsk Kulturråd, Kaupthing Bank, Kgl Norsk Ambassade, Kultur Göteborg, Statens Kulturråd, Ultima Music Festival, Örn Óskarsson & Ólöf Thórarinsdóttir

Suzannah

 

Sara Estling som Den unga Suzannah.

Lena Nordberg som Den gamla Suzannah. 

Cinnober gav åter en pjäs av dramatikern Jon Fosse, denna gång som musikteater med nyskriven musik av den isländske tonsättaren Atli Ingólfsson. I detta projekt samarbetade Cinnober med Göteborgs Kammarsolister.

Kvinnan bakom Henrik Ibsen skildras genom den förväntansfulla unga kvinnan, den sammanhållande familjemodern och den gamla Suzannah. Musiken skrevs av den isländske kompositören Atli Ingólfsson och texten av den norske dramatikern Jon Fosse. Här gavs musiken samma betydelse och utrymme som det talade ordet. Ett samarbetsprojekt mellan Cinnober Teater och Göteborgs Kammarsolister.

Jon Fosse är idag en av de mest spelade nutida dramatikerna i världen. Han har ett fyrtiotal böcker bakom sig och är även en framstående prosaist och lyriker. Att välja Jon Fosse är ett sätt för Cinnober Teater att gå vidare med honom, efter att vi varit med att introducera honom i Sverige med uppsättningarna Någon kommer att komma 1998 och Gitarrmannen 1999. 

I samråd med Fosse valdes pjäsen Suzannah för att utgöra grund för det libretto som färdigställdes av Atli Ingólfsson och Svante Aulis Löwenborg. Pjäsen skrevs för norsk TV och hade premiärvisning i NRK på nyårsdagen 2004. I denna produktion fick pjäsen scenisk världspremiär i den teatermusikaliska form vi valt. 

Mer om Jon Fosse kan du läsa här

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jon_Fosse

Tonsättaren Atli Ingòlfsson föddes i Keflavík i Island 1962.

Han har skrivit ett stort antal verk på beställning

från bland andra Ardittikvartetten,

Ensemble Avanti, Kroumataensemblen och flera symfoniorkestrar.

www.atli-ingolfsson.com

 

 

Om Henrik Ibsens och hans hustru Suzannahs samliv finns en hel del myter och sparsam dokumentation. Bland annat finns Bergliot Ibsens bok om Henrik, Suzannah och Sigurd, De tre, en klassiker i norsk memoarlitteratur. Suzannah Ibsen brände sin och makens korrespondens med motiveringen att deras samliv tillhörde dem själva och ingen annan.

 

Jon Fosse har gjort ett försök att spegla deras liv genom att skildra historien och låta Suzannah framträda i tre skepnader: dels som ung flicka, före äktenskapet, dels som medelålders kvinna, när Ibsen är på väg att nå stora framgångar, och som gammal efter Ibsens död. Det blir till en skildring av en stark människas liv. 

 

Jon Fosse har utvecklat ett mästerskap i att låta olika tidsplan spelas upp samtidigt på scenen, och här har han byggt en pjäs med tre stämmor som flätas samman med varandra. Hans språk och komposition har en musikalisk idé som grund. 

 

 

Atli Ingólfssons musik handlar i stor utsträckning om språkrytm, metrik och prosodi som lämpar sig väl med Fosses skrivssätt. Förutom en lång rad intressanta och internationellt framgångsrika kammarmusikverk har han även gett ut en diktsamling och skrivit om utvecklingen av en isländsk prosodi ur ett isländskt perspektiv.

 

Göteborgs kammarsolister framför musik från barocken fram till våra dagar. Den nutida nordiska musiken är en viktig del. Verksamheten bygger på konsertverksamhet i Göteborg och Västra Götalandsregionen och konstnärligt samarbete med unga tonsättare. 

 

Med projektet utforskar Cinnober Teater och Göteborgs Kammarsolister nya förhållningssätt mellan talteater och konstmusik. Det är svårt att sätta etikett på detta verk, annat än att det är en form av musikteater. Text och musik är likvärdiga. Det rör sig inte om kammaropera eller teater med konventionellt tillagd musik. 

 

www.gothenburgchambersoloists.com

TEATERBAREN OCH SUZANNAH
Tisdagen den 6 december 2005 anordnade Teaterbaren en temabar om Jon Fosse och teatermusik, där man efter föreställningen fick möta tonsättaren Atli Ingólfsson och teaterkritikern Leif Zern

Det lysande mörkret - Jon Fosses dramatik av Leif Zern beskriver på ett engagerat och inkännande sätt Jon Fosses dramatiska författarskap. Boken säljs i Cinnobers Teaterbaren och kan också beställas genom 
www.panorstedt.se

Helén Hansson som Den medelålders, Sara Estling som Den unga
och Lena Nordberg som Den Gamla Suzannah.

"ett genuint mästerverk"

- Teatertidningen 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lekfullt och ändå stramt virtuost, på en gång hyperintellektuellt och hypnotiskt sensuellt som blev man vaggad inuti en dikt"

 

"Överlag är Ingólfssons musik lätt att förtjusas av. Den flödar rikt och odogmatiskt, perfekt för Göteborgs Kammarsolisters ambitiösa syntes mellan nyskapande och tradition"

- Sven Rånlund, GöteborgsPosten 7 december 2005

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Egentligen är det inte detta livsöde som mest fångar min uppmärksamhet utan just den mångstämmiga gestaltningen av minnets vågrörelse mellan en säker länk av kontinuitet till en bruten verklighetsuppfattning där pusselbitarna kommit i olag och flyttas omkring, ibland eftertänksamt, ibland planlöst. En lätt svindlande känsla infinner sig."

- Marita Adamsson, Bohusläningen 8 december 2005

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"En musikteater där musiken varken ställer sig över eller under teatern utan är en utvidgning av den. Där musiken fungerar som en självständig kommenterande röst som omväxlande intervenerar och drar sig undan."

 

"ordens utsatthet och äventyrlighet. Vilket också smittar av sig på själva iscensättningen. Här kan en oro i musiken först fortplanta sig i en gestik hos en av aktörerna, för att sedan vända tillbaka och skapa kaos bland de medverkande musikerna." 

Martin Nyström, Dagens Nyheter 9 december 2005

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cinnober Teaters tre skådespelare spelar på ett fullständigt enastående sätt hur Suzannah befinner sig i ett ständigt nu, en situation där hon väntar på den frånvarande Ibsen, samtidigt som hon konstaterar att det är hon som har skapat den store dramadiktaren."

-Björn Gunnarsson, Helsingborgs Dagblad 13 december 2005

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den som är intresserad av modern europeisk dramatik bör inte missa Cinnober Teaters uppsättningar."

 

"Suzannah var ett uppiggande experiment som får en att fundera över scenkonstens alla möjligheter, och varför vi får se så få experiment av dethär slaget. Kanske har det att göra med kulturarbetets njugga villkor. Konsten som varudeklarerad konsumtionsvara prioriteras på bekostnad av konsten som ett seriöst och modigt sökande efter nya uttrycksmöjligheter."

- Kajsa Öberg Lindsten, nättidningen Alba, www.alba.nu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ingenstans har samtiden satts på spel så som den gjort i Cinnober Teater-regissören Svante Aulis Löwenborgs samarbeten med tonsättarna Janne Olofsson ("Vemärduistan") och islänningen Atli Ingólfsson (Jon Fosse-monologen "Suzannah"). Två djupt originella opera- eller musikteaterexperiment med tydlig inspiration från performancekonstens äventyrlighet och klarsyn."

- Martin Nyström summerar Musikåret i DN 27 dec 2005

 

Jill Widén, Helén Hansson, Sara Estling och Lena Nordberg.

Jill Widén, Helén Hansson, Sara Estling och Lena Nordberg.

Maria Ingemarsson Berg, Jakob Olofsson, Jill Widén, Sara Estling och Magnus Larsson.